Web Analytics

Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren

Verduurzaming Vereniging van Eigenaren Wat Is Het en Waarom Is Het Belangrijk?
De voordelen van verduurzaming van VvE's zijn legio. Vanuit financieel oogpunt kunnen deze maatregelen op de lange termijn leiden tot een verlaging van de energierekening, een verbetering van de waarde van de woning en een verlaging van de onderhoudskosten. Daarnaast dragen deze maatregelen bij aan een beter milieu door het verminderen van de CO2-uitstoot en het besparen van energie.

Maar het implementeren van deze maatregelen kan lastig zijn voor VvE's, vooral wanneer er geen consensus is over de noodzaak of kosten van verduurzaming. Daarom is het van belang om externe partijen in te schakelen voor advies en ondersteuning bij het realiseren van verduurzaming. Dit kan bijvoorbeeld via een energieadviseur of een erkend installatiebedrijf.

Daarnaast zijn er ook subsidies beschikbaar voor VvE's die verduurzaming willen implementeren. De overheid biedt verschillende financiële regelingen, zoals de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), waarmee VvE's tot 20

Verduurzaming VVE